Dodatek č. 1 k místnímu rybářskému řádu na rybník Divišov a Bušek z r. 2021

Z důvodu neprodloužení nájemní smlouvy obcí Velhartice na rybník Bušek MO ČRS Sušice 1,
je potřeba odlovit co nejvíce rybí obsádky před konečným výlovem. Proto rozhodl výbor MO
o vydání dodatku k místnímu rybářskému řádu, kde se mění některá ustanovení a to:

Odst. 5 – počet vycházek se upravuje na 4x v týdnu celkem / týden PO – NE /, např. 2x Divišov
a 2x Bušek, nebo 0x Divišov, ale 4x Bušek / Divišov platí pouze max. 2x /.

Odst. 7 – povoluje se čeřínkování

Ostatní ustanovení platí podle platného řádu. Děkujeme za pochopení a prosíme o dodržení rybářské
etiky .

Platnost dodatku je od 1. 7. 2023

Výbor MO ČRS Sušice 1

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.