Revíry

      Rybník Divišov

      


      Rybník Bušek

      

Místní rybářský řád na rybník Divišov v r.2018

 1. Lovící má za povinnost před započetím lovu zapsat nesmazatelným způsobem do přehledu
  o úlovcích datum a dále je povinen mít u sebe rybářský lístek a povolenku k lovu.

 1. Míry ryb jsou stanoveny dle rybářského řádu – vody mimopstruhové, míra kapra 40 – 65cm.

 1. Doby hájení jsou stanoveny dle rybářského řádu – vody mimopstruhové.

 1. Doba lovu se stanovuje : Divišov od 16. 4. do 30.11.
                                               Bušek od 16. 4. do 30. 11.
                                               Denní doby lovu se stanovují dle rybářskéhořádu – vody pstruhové.

 1. Počet vycházek se upravuje na 2 v týdnu celkem /týden PO- NE/, např. 1x Divišov a 1x Bušek, nebo 2x Divišov, nebo 2x Bušek.

 1. V jednom dnu lovu si lovící může ponechat celkem 2ks kapra 40 – 65cm, štiky 50 cm, candáta 45cm, amura 50cm, sumce 70cm, nebo jejich kombinaci a 3ks ryb lososovitých do celkové hmotnosti 7 kg. Po ulovení a ponechání si 25ks ušlechtilých ryb /vyjma lososovitých/ končí platnost povolenky /možnost zakoupení nové povolenky/.Ponecháním si druhého kusu vyjmenovaného druhu, nebo třetího kusu lososovité ryby končí lov.

 1. Zákaz čeřínkování, lov z loděk a zavážení nástrah a návnad.

 1. Rybu, která se vrací zpět do vody uvolnit šetrně, pokud možno ve vodě, nebo odstřihnout návazec.

 1. Pokud osoba provádějící lov uchovává ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek. Ryba uložená
  ve vezírku je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení na uchování živých ryb. Každá ponechaná ryba musí být ihned zapsána.

 1. Při zapisování vycházek do kolonky ,,uloveno v revíru“ zapisuj Divišov, nebo Bušek. Rovněž tak
  do sumáře.

 1. Hospodář si vyhrazuje právo hájení ryb po vysazení min. 14dní.

 1. Každý lovící je povinen udržovat čistotu na březích a stanoviště opouštět uklizené. Zákaz zakládání ohňů!

 1. Kontrolu lovících provádí osoby pověřené výborem MO a prokazují se pověřením vydaným
  výborem MO
  . Pokud v tomto řádu není stanoveno jinak, platí rybářský řád Zpč. Územního svazu ČRS Plzeň pro mimopstruhové revíry.


Komentáře jsou uzavřeny.