Upozornění na povinnost vrácení povolenky a řádné vyplnění oddílu II. povolenky k lovu

Dovolujeme si upozornit všechny rybáře na povinnost vrátit do 15. ledna 2023 řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu ryb za rok 2022. Tato povinnost je dána článkem II. písmene g) Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. (zákon o rybářství).

 

Oddíl II. povolenky k lovu – Sumář úlovků a docházek – je nutno vyplnit celý, včetně součtu docházek na jednotlivé revíry. Metodický pokyn pro vyplnění naleznete na konci každého soupisu rybářských revírů.

 


Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky. V jednotlivých řádcích se zapisují sumy všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek. V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.

Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě. Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala. 

Povinnost vyplnění sumáře úlovků a docházek se netýká držitelů celosvazových povolenek (informace zde).

Příklad:

Rybář lovil na revíru č. 411 042 Kouřimka 1, jeho podrevírech č. 2 – Poboří, č. 3 – Pečky, na revíru č. 401 017 Vltava 5 a na revíru č. 481 501 ÚN Orlík. Sumář úlovků a docházek bude vyplněn následovně:

 

Revír číslo

podrevíru

1

kapr

….. Počet  docházek
číslo název ks kg ks kg
411 042 Kouřimka 1  —— 4 8  –  —- 5
411 042 Kouřimka 1 2 3 10  —– 6
411 042 Kouřimka 1 3 1 2,2  – —– 2
401 017 Vltava 5  ——–  —  —  —  —– 3
481 501 ÚN Orlík  ——— 2 4,8   —— 4
——— ———–  ———- —– ———-
 ——– ———– ———- —– ———-
CELKEM 10 25  –  —- 20

Zdroj: ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s., Západočeský územní svaz

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.