POZVÁNKA

na výroční členskou schůzi MO ČRS Sušice 1, která se bude konat dne 11.3.2022 v 17 hodin,

v restauraci Sokolovna v Sušici

  • Program:
    1. Zahájení, volba pracovního předsednictva, volba komisí     5. Zpráva dozorčí komise
    2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze                            6.Volba nového výboru
    3. Zprávy o činnosti organizace za rok 2021                                7. Diskuse
    4. Finanční závěrka a rozpočet na rok 2022                                8. Usnesení a závěr

Schůze se bude konat za platných hygienických nařízení.

Výbor MO ČRS Sušice 1

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.