POZVÁNKA

na výroční členskou schůzi MO ČRS Sušice 1, která se bude konat dne 11.3.2022 v 17 hodin, v restauraci Sokolovna v Sušici Program: 1. Zahájení, volba pracovního předsednictva, volba komisí     5. Zpráva dozorčí komise 2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze                     … Číst dále…