Pozvánka

na členskou schůzi MO ČRS Sušice 1, která se bude konat dne 15.3.2019 v 17 hodin,

v restauraci Sokolovny v Sušici

Program:

  1. Zahájení, volba pracovního předsednictva, volba komisí               5. Zpráva dozorčí komise
  2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze                                       6. Diskuse
  3. Zprávy o činnosti organizace za rok 2018                                           7. Usnesení a závěr
  4. Finanční závěrka a rozpočet na rok
Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.